חיפוש

שיטור בחברה משוסעת

בעריכת: אורי גופר , גיא בן פורת

Book details:
Format: כריכה רכה | 430 עמ'
Size: 22.5*15
Partnering publisher:  יוזמות קרן אברהם
Publish date: 2013
ISBN: 978-1-61838-016-6
Category: עיון
₪70.00 ₪88.00
Your saving ₪18
Standard shipment free
Available in stock

התנגשויות אלימות בין משטרה ומיעוטים, שהתרחשו בצרפת, בריטניה, צפון־אירלנד, ארצות הברית וישראל, מהוות עדות חותכת לא רק לעומק השסעים בחברות אלה, אלא גם למורכבות משימת השיטור בעידן המודרני, ובפרט בקרב חברות שסועות. “באירועי אוקטובר 2000 רעדה הארץ”, כתבו חברי ועדת אור – ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה בעקבות האירועים – וציינו כי “האירועים היו חריגים ויוצאי דופן”. בדומה למקומות אחרים בעולם, ההתנגשות האלימה בין המשטרה למיעוט הלאומי בישראל הייתה תזכורת טראגית ליחסים המעורערים בין המדינה ואזרחיה הערבים, וכן לצורך ברפורמה מקיפה בעבודת המשטרה. אסופת מאמרים זו, הרואה אור למעלה מעשור אחרי האירועים, מבקשת לבחון במבט אמפירי, תיאורטי והשוואתי את האתגרים והדילמות הכרוכים בשיטור בחברות שסועות ובמציאות רב־תרבותית.

ביטחון הוא זכות לה ראוי כל אזרח, ומשטרה אפקטיבית והוגנת, הדואגת לסדר ולשלום הציבור, היא צורך בסיסי של כל קהילה. אך במציאות משוסעת, בה שאלות של זהות, שייכות וסמכות מצויות במחלוקת מתמדת, שאלות של צדק והוגנות גם הן חלק מהמחלוקת. בעיני קבוצות מיעוט עלולה המשטרה להיתפס, בין אם בצדק ובין אם לאו, כמי שמעניקה שירות בלתי שוויוני, המתאפיין לא רק בנוקשות ואלימות כלפי מיעוטים (שיטור־יתר), אלא גם בהזנחה הפוגעת בחיי היומיום שלהם (שיטור־חסר). אי האמון של קבוצות המיעוט במשטרה מקשה על תפקודה, ולעתים מחזק בקרבה תפיסות גזעניות המוסיפות לירידה באמון, וחוזר חלילה. מציאות זו אינה גזירת גורל. ועדת אור קבעה כי “יש צורך בשידוד מערכות ביחס המשטרה למגזר הערבי”. ברוח דברים אלה, עוסקים המאמרים בספר זה בהיבטים שונים של שיטור רב־תרבותי, ובמיוחד שיטור מוכוון־קהילה, בשלושה מעגלים. ראשית, המעגל התיאורטי, המציב את נושא יחסי משטרה־מיעוטים בהקשר רחב, המכוון לסוגיות מרכזיות של שיטור רב־תרבותי. שנית, המעגל ההשוואתי, המציג מקרי־בוחן של רפורמות שיושמו במספר מדינות המתמודדות עם דילמות שונות של שיטור רב־תרבותי. לבסוף, המעגל השלישי מציג מחקרים עדכניים בנושא המשטרה והחברה הערבית בישראל, המתייחסים לשאלות תיאורטיות ואמפיריות בעלות השלכות מעשיות.

פתח דבר
אמנון בארי סוליציאנו ומוחמד דראושה

הקדמה
שיטור בישראל ובעולם: אתגרים משותפים, אתגרים ייחודיים
גיא בן־פורת ואורי גופר

שער ראשון:
שיטור בחברות שסועות: סוגיות נבחרות
1. פיקוח אזרחי ושיטור בחברה רב תרבותית / סקוט וורטלי
2. אפיון אתני / הרשת האירופית למאבק בגזענות (ENAR)
3. אזרחים ערבים בשורות המשטרה: חקר עמדות הציבור / באדי חסייסי ורונלד וייצר
4. הכשרה לשיטור שוויוני במציאות בלתי־שוויונית / מאריה (מאקי) הברפלד

שער שני:
התמודדות ורפורמות שיטוריות מסביב לעולם
5. מתווה לשיטור דמוקרטי בכל מקום בעולם? רפורמה במשטרה, שינוי פוליטי ופתרון סכסוכים בצפון אירלנד / גראהם אֵליסון
6. הכשרה משטרתית והשפעת מקרה סטיבן לורנס / פיל קלמנטס וג'ון ג'ונס
7. שיטור במדינות רב־תרבותיות: לקחים מהמודל הקנדי / גיא בן־פורת
8. תוצרת מרסיי: שיטור והסרת הגבולות האתניים בדרום צרפת / קאתי שניידר

שער שלישי:
המשטרה והחברה הערבית בישראל
9. המשטרה והמיעוט הערבי בישראל / גיא בן־פורת ופני יובל
10. לוד וטייבה: שיטור־יתר ושיטור־חסר / ריאד טיבי וסאיד תלי
11. שיטור אלימות במשפחה בקהילה הערבית בישראל: משמעויות והשלכות / עדנה ארז, פיטר ר. איברה ואורן מ. גור
12. שיטור קהילתי במגזר הערבי בישראל / דני גימשי
13. האם שיטור קהילתי מפחית דעות קדומות? עמדות שוטרים כלפי שיטור קהילתי וכלפי האוכלוסייה הערבית בישראל / עמיקם הרפז

Other books that may interest you:

מיריורמה
מכירה מוקדמת

מיריורמה

רות שטדלר
ינואר-2020
70.00
88.00
חסכון 18 ₪
היבטים כלכליים של איכות סביבה
מכירה מוקדמת

היבטים כלכליים של איכות סביבה

ניר בקר
ינואר-2020
110.00
125.00
חסכון 15 ₪
מבע של בעתה
מכירה מוקדמת

מבע של בעתה

שרון מאייר־קריגר
דצמבר-2019
85.00
96.00
חסכון 11 ₪
אדם זה, שאינו אחד
     ספר       חדש

אדם זה, שאינו אחד

ענת רימון־אור
דצמבר-2019
63.00
79.00
חסכון 16 ₪
אז איך קוראים לך עכשיו?
     ספר       חדש

אז איך קוראים לך עכשיו?

מיכל רום
נובמבר-2019
77.00
96.00
חסכון 19 ₪
ארצך ומולדתך
     ספר       חדש

ארצך ומולדתך

דיויד סטברו
נובמבר-2019
55.00
69.00
חסכון 14 ₪