חיפוש

בעיני אלוהים ואדם: האדם המאמין ומחקר המקרא

בעריכת: יהודה ברנדס , טובה גנזל , חיותה דויטש

Book details:
Format: כריכה רכה | 487 עמ'
Size: 24*16.5
Partnering publisher: בית מורשה בירושלים
Publish date: ינואר-2017
ISBN: 978-1-61838-314-3
Category: עיון
₪78.00 ₪98.00
Your saving ₪20
Standard shipment free
Available in stock

האם יתכן שאדם המאמין בתורה מן השמים ומחויב למצוות, יקבל את הרעיון שחלק מן התורה נכתב אחרי מות משה רבנו?
האם יתכן שאדם המאמין בקדושת התורה יקבל את הרעיון שמצוות התורה בפרשת משפטים מגיבות לחוקי חמורבי?
האם יתכן שאדם המאמין בקדושת התנ"ך יקבל את הרעיון שספר קהלת הוא חיבור מתקופת בית שני וניכרת בו השפעה של פילוסופיה יוונית?
האם יתכן שאדם המאמין בנבואה, יקבל את הרעיון שתאור המקדש שלעתיד לבוא בספר יחזקאל מושפע מן האדריכלות של מקדשים בבליים שאותם פגש הנביא בגולה?

חבורת רבנים, תלמידי חכמים וחוקרים מן האקדמיה, התכנסה בבית מורשה בירושלים, בשנים תשע"ב-תשע"ג לשם לימוד ועיון משותף בנושא המפגש בין עולם האמונה לבין עולמו של מחקר המקרא. המתח בין היחס המקודש אל התנ"ך ואל התורה כתורה מן השמים, לבין החובה הדתית והמוסרית לבקש את האמת בלא משוא פנים, נובע מכך שהגישה המדעית הביקורתית ומסקנותיה מתנגשת לעתים עם הנחות היסוד האמוניות הפשטניות. יש החוששים שמחקר המקרא יערער את יסודות אמונתם, יש החוששים שדבקות אמונית תפגע ביושרה המדעית. השותפים לספר זה מאמינים שהאמונה ומחקר המקרא מעצימים ומפרים זה את זה, ומשביחים את הלימוד ופירותיו. פירותיו של הסמינר המחקרי גובשו לקובץ המאמרים הזה, ולצידם מאמרים נוספים של רבנים וחוקרים מן הארץ ומן העולם. חשיבות מיוחדת ישנה לחלקו הראשון של הספר, שבו מוצג לראשונה לפני לומדי התנ"ך אוסף מקורות מקיף, מימי חז"ל ועד ימינו. מקורות המעידים על כך שחכמים משלומי אמוני ישראל ניגשו ללימוד המקרא ופרשנותו בכלים הקרובים לדרכי המחקר החדשות: בעיות נוסח, שאלות היסטוריות, סתירות ותהיות מוסריות ותיאולוגיות, שאלות מבנה, עריכה, לשון וספרות. אוסף המקורות הזה מהווה בסיס נתונים הכרחי לכל מי שמבקש לעסוק בסוגיות מדע המקרא מנקודת מבט אמונית המחויבת לתורה ולמצוות.

בית מורשה בירושלים (נוסד ב־1990) הוא מרכז למחקר, הגות ופיתוח מנהיגות המתמודד עם שאלות של אתיקה ומוסר, ערכים ואתגרי זהות בחברה היהודית והישראלית בנות זמננו. בית מורשה מקיים תכניות מגוונות בתחומי היהדות, התרבות, המנהיגות והחינוך היהודי־ציוני לעמיתים המייעדים עצמם ליצירה חדשנית ולמעורבות תורמת ואחראית בחזיתות העתידיות של מדינת ישראל והעם היהודי.

מבוא

אסופת מקורות מוערת
יושי פרג'ון - 'החכמה והמדע נתון לך'

מאמרים
מבט כללי
שון זליג אסטר - המחקר והמסורת
יהודה ברנדס - חז"ל כמבקרי מקרא
משה (מארק) צבי ברטלר - המקרא כהיסטוריה
עדיאל כהן - הקבלה כתריס בפני 'פורענות' הביקורת
תמר רוס - אורתודוקסיה ואתגר ביקורת המקרא
יובל שרלו - ביקורת המקרא ויראת השמים שלי — שאלה לרב

מעמד הר סיני ופרשות ההתגלות
דוד ביגמן - מה' לבדו אירא, ולא אשא פנים בתורה
בנימין זומר - התגלות וסמכות דתית במסורות סיני
חזי כהן - דיברה תורה לבני אדם
אברהם שמאע - פרשות ההתגלות: עיונים והרהורים תיאולוגיים

האתגר המוסרי
חיותה דויטש - עקדת יצחק ושאלת הזמן
חננאל מאק - מנשה מלך יהודה של חז"ל: מבקר מקרא משכיל, פרוע ומפרה
עמית קולא - הצדקה, הכחשה והארצה - שלושה מודלים תיאולוגיים ופרשניים

המקרא בהקשרו ההיסטורי
יואל אליצור - שמות האל ותאריכי כתיבת ספרי המקרא
יהושע ברמן - סתירות בחוק המקראי
טובה גנזל - בין נביא לנבואתו: חזון המקדש ביחזקאל על רקע מקומו וזמנו
אביה הכהן - בין תורת משה לחוקות העמים: עיון בתורה של ר' צדוק הכהן מלובלין
יעקב מדן - כתוֹבות מפרשות
חגי משגב - ארכיאולוגיה ומקרא
רבקה רביב - ספר דניאל והלומד הדתי במאה העשרים ואחת

Other books that may interest you:

מיריורמה
מכירה מוקדמת

מיריורמה

רות שטדלר
ינואר-2020
70.00
88.00
חסכון 18 ₪
היבטים כלכליים של איכות סביבה
מכירה מוקדמת

היבטים כלכליים של איכות סביבה

ניר בקר
ינואר-2020
110.00
125.00
חסכון 15 ₪
מבע של בעתה
מכירה מוקדמת

מבע של בעתה

שרון מאייר־קריגר
דצמבר-2019
85.00
96.00
חסכון 11 ₪
אדם זה, שאינו אחד
     ספר       חדש

אדם זה, שאינו אחד

ענת רימון־אור
דצמבר-2019
63.00
79.00
חסכון 16 ₪
אז איך קוראים לך עכשיו?
     ספר       חדש

אז איך קוראים לך עכשיו?

מיכל רום
נובמבר-2019
77.00
96.00
חסכון 19 ₪
ארצך ומולדתך
     ספר       חדש

ארצך ומולדתך

דיויד סטברו
נובמבר-2019
55.00
69.00
חסכון 14 ₪